HUKL_miniHUKL_nadpisGap CD Reynkarnace

ButtonCD Reynkarnace
Gap
ButtonAkce a koncerty
Gap

ButtonTrocha historie
Gap

ButtonKdo V�m hraje
Gap
ButtonTexty a uk�zky
Gap
ButtonDiskografie
Gap
ButtonFotogalerienov�
Gap
ButtonVideouk�zky
Gap
ButtonNapsali o n�s
Gap

ButtonKniha n�v�t�v
Gap
ButtonZ�pisn�k
Gap
ButtonNapi�te n�m
Gap
ButtonWebOdkazy
Gap
ButtonKe sta�en�
Gap
ButtonKontakty
Gap

Novinky e-mailem:
Gap

Kontakt:
Gap
Petr Hudec
cvrcekzavinachukl.cz
+420 604 745 958

...webmaster...
luckymann :)

Line Napsali o n�s...


CZECH CHAMBER (14.3.2008)
Prvn� recenze psan� ciz�m jazykem... :)
V�ce na

Milan Tesa� - recenze CD (18.11.2007)
"Skupina HUKL v �ele s p�sni�k��em Petrem Hudcem nato�ila album zhudebn�n�ch b�sn� Bohuslava Reynka, pro kter� zvolila n�zev-slovn� h���ku Reynkarnace. P�se� Bl�zen z tohoto CD se dostala a� na vrchol poslucha�sk� hitpar�dy Proglasu Kolem se to�. P�e�t�te si recenzi a p�ipi�te do diskuse pod �l�nkem sv�j n�zor na album skupiny HUKL, p��padn� obecn� na zhudeb�ov�n� poezie."
V�ce na


A� p��li� b�zliv� zhudebn�n� poezie (31.10.2007)
"Folkov� kapela Hukl, kterou kolem sebe vybudovalo p�sni�k��sk� duo Petr Hudec a Karel Kloupar, se pon�kud ost�chav� chopilo zhudebn�n� jednadvaceti b�sn� Bohuslava Reynka. A pr�v� ona ost�chavost m� na sv�dom� unylost nahr�vky, kdy se hudebn�k�m bohu�el nepoda�ilo dostate�n� vyj�d�it jednotliv� emoce."
V�ce na /


V. Vlas�k - Music
V.Vlas�k - Reynkarnace (klikn�te pro zv�t�en�...)


Nav�t�venky - Petr Hudec & Karel Kloupar


Ji�� moravsk� Brabec - Folk & country - 7-8 / 2006

"Petr Hudec a Karel Kloupar m� nejv�c dostali svou B�enkou. P�se� o b�ence z v�chodu Hudcovi jako texta�i poslou�ila k nesm�rn� bohat� �k�le obraz� a �vah, kon��c� t�m, jestli na n�s nebudou jednou u nebesk�ch bran rovn� nahl�et jako na podez�el� b�ence z podez�el� zem�. Siln�, moc siln�."


Folk & Country - �erven 2004
Folk & Country 06/2004
(klikn�te pro zv�t�en�...)


Slov�ck� noviny - b�ezen 2003
Slov�ck� noviny


N�vrat na p�edchoz� str�nku / hlavn� str�nku
Dnes je sobota 12.11.
sv�tek m� Benedikt

Na�i podporovatel�:
www.gerbrich.cz www.nadacedks.cz www.zoresta.cz
Sp��telen� weby :)
Img
www.philcollinsrevival.cz

Ikonky na Va�e str�nky...
Kapela HUKL
V�ce na str�nce Ke sta�en�
P�edchoz� ankety...